Χειρουργικές πράξεις


Επέμβαση καταρράκτη με φακοθρυψία (σταγόνες)
Η φακοθρυψία είναι μια ασφαλής και ελάχιστα τραυματική για το μάτι τεχνική η οποία δεν απαιτεί ράμματα και έχει πολλή σύντομη ανάρρωση. Ο χειρουργός οφθαλμίατρος, μέσα από δύο τομές 2-3 χιλιοστών, δημιουργεί ένα κυκλικό άνοιγμα στο πρόσθιο περιφάκιο (καψουλόρηξη), και κάνοντας χρήση υπερήχων και μιας ειδικής αντλίας κατακερματίζει και αναρροφά τον θολωμένο φακό, για να τοποθετήσει στη θέση του ειδικά κατασκευασμένο τεχνητό φακό.

Ενδοϋαλοειδικές ενέσεις (εγχύσεις) Πρόκειται για ανώδυνες αλλά εξαιρετικά αποτελεσματικές μικροεπεμβάσεις, σύντομης διάρκειας (περίπου 6 λεπτών) έγχυσης στο υαλοειδές του ματιού μιας ουσίας που εξαρτάται από την υποκείμενη πάθηση του ματιού όπως:

  • ηλικιακή εκφύλιση ωχράς
  • διαβητικό οίδημα
  • αποφράξεις φλέβας
  • άλλα αίτια

Με τις ενδοϋαλοειδικές εγχύσεις των νέων φαρμάκων επιτυγχάνεται βελτίωση της όρασης σε μεγάλο ποσοστό των ασθενών ενώ αποτρέπεται η περαιτέρω επιδείνωση της όρασης σε ποσοστό που ξεπερνάει το 90%. Τα αποτελέσματα εξαρτώνται από το μέγεθος και την παλαιότητα της αρχικής βλάβης ενώ συχνά ως επεμβάσεις είναι επαναληπτικές.

Αντιμετώπιση γλαυκώματος με τραμπεκουλεκτομή, ένθεση βαλβίδας και νέες τεχνικές
Πρόκειται για σύγχρονες επεμβάσεις με σκοπό την αντιμετώπιση του γλαυκώματος στις περιπτώσεις που η ενδοφθάλμια πίεση δε μπορεί να αντιμετωπιστεί με φαρμακευτική αγωγή. Το γλαύκωμα αποτελεί την κύρια αιτία τύφλωσης παγκοσμίως και οι επεμβάσεις γίνονται αποκλειστικά από εξειδικευμένους χειρουργούς. Τα αποτελέσματα αυτών των επεμβάσεων έχουν μεγάλο ποσοστό επιτυχίας.

Laser ιριδοτομή
Η ιριδοτομή είναι μια σύντομη και ανώδυνη επέμβαση με laser. Είναι πολύ ασφαλής και δεν απαιτεί νοσηλεία του ασθενούς. Η τεχνική της ιριδοτομής εφαρμόζεται σε ασθενείς που εμφανίζουν ανατομικά στενές γωνίες και συνεπώς προδιάθεση ή εγκατεστημένο γλαύκωμα κλειστής γωνίας. Στόχος της ιριδοτομής είναι να μεταβάλει την ανατομική θέση της ίριδας, να διευρύνει τη γωνία του οφθαλμού και να καταστήσει την απορροή του υδατοειδούς υγρού πιο ευχερή.

Nd:YAG Laser για την αντιμετώπιση του δευτερογενούς καταρράκτη
Η Nd-YAG Laser περιφακιοτομή είναι η τομή με Laser του οπισθίου περιφακίου, δηλαδή της πίσω επιφάνειας της μεμβράνης που περιβάλλει τον κρυσταλλοειδή (φυσικό) φακό του ματιού και εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που έχει δημιουργηθεί δευτερογενής καταρράκτης%d bloggers like this: