Διαγνωστικές Εξετάσεις

Πλήρης διαθλαστικός έλεγχος

Μελέτη Γλαυκώματος με αυτόματη περιμετρία (Οπτικά Πεδία)

Οπτική τομογραφία συνοχής (OCT)

Μέτρηση πάχους στιβάδας νευρικών ινών (RNFL thickness)

Μέτρηση πάχους γαγγλιακών κυττάρων στην περιοχή της ωχράς (GCC thickness)

Γωνιοσκοπία

Έλεγχος βυθού

Παιδοφθαλμολογική εξέταση

Υπερηχογραφία – βιομετρία

Παχυμετρία

Στο ιατρείο υπάρχει κατάλληλος εξοπλισμός για την πραγματοποίηση εξετάσεων σε άτομα με ειδικές ανάγκες

Κατόπιν επικοινωνίας με την ιατρό υπάρχει η δυνατότητα κατ’ οίκον επίσκεψης

Published by antonios moras

Architect Engineer, MSc AUTh, PgDS Design of Space / Culture NTUA aether:arch | Ergatikis Protomagias 14, 41222, Larissa. T+306979050551

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: